Coraz popularniejszy i chętniej stosowany system przywoławczy bezprzewodowy można i warto rozpatrywać w kontekście nie tylko funkcjonalności, ale także bezpieczeństwa. O bezpieczeństwie przywoływaczy można mówić w świetle ochrony zdrowia, danych osobowych, potencjalnych oszustw. W dzisiejszym artykule poświęciliśmy uwagę kilku ważnym wymiarom bezpieczeństwa związanym z systemami przywoławczymi bezprzewodowymi. Zapraszamy do czytania!

System przywoławczy szpitalny a ochrona życia i zdrowia

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo życia i zdrowia personelu oraz klientów (tu: pacjentów), na szczególną uwagę zasługuje system przywoławczy szpitalny. Dawniej w placówkach medycznych naturalną drogą porozumiewania się pacjentów z pracownikami była rozmowa z bliskiej odległości. Ponadto w oczekiwaniu na wizytę u lekarza bądź odebranie wyników pacjenci stali czy też siedzieli w dużych skupiskach. Wszystko zmieniło się w dobie pandemii. To wówczas szpitalne systemy przywoławcze bezprzewodowe zyskały szczególne znaczenie, jako iż umożliwiają utrzymywanie bezpiecznej odległości i minimalizują konieczność bezpośredniego kontaktu pacjentów z personelem szpitalnym, np. w oczekiwaniu na badania.

Systemy przywoławcze szpitalne, urzędowe

O bezpieczeństwie systemów przywoławczych bezprzewodowych warto mówić także w kontekście bezpieczeństwa danych. Największy nacisk kładzie się tu na dane przetwarzane przez systemy przywoławcze szpitalne i urzędowe, w których znajdują się informacje poufne – dane osobowe, numery dokumentów, szczegóły zdrowotne. Nie wszystkie systemy przywoławcze bezprzewodowe mają dostęp do baz danych klientów/pacjentów, jednak w tych systemach, które taki dostęp mają i korzystają z bezprzewodowej transmisji, niezbędne jest wysokiej jakości zabezpieczenie przed wykradzeniem informacji – nowoczesna technologia szyfrowania danych i blokada dostępu do sieci w przypadku nieautoryzowanych użytkowników.

Systemy przywoławcze bezprzewodowe a aktualizacje

Stosując bezprzewodowe przywoływacze, należy zwracać uwagę na cyberbezpieczeństwo. Chodzi nie tylko o zabezpieczenie transmisji danych, o którym napisaliśmy w poprzednim punkcie, ale także o regularne aktualizowanie oprogramowania, stosowanie silnych haseł, np. z managera haseł, i inne rodzaje ochrony przed cyberatakami. Są to podstawowe zadania dla przedsiębiorców, którzy posiadają systemy przywoławcze bezprzewodowe zintegrowana z siecią informatyczną firmy.

Trwały system przywoławczy

Bezpieczeństwo można rozpatrywać również w kontekście trwałości i wysokiej odporności na uszkodzenia samych przywoływaczy. Urządzenia dobrej jakości, takie jak oferowane przez naszą firmę, sprawdzają się nawet w miejscach o podwyższonym ryzyku uszkodzenia mechanicznego – są to np. systemy przywoływania w magazynie. Ich bardzo dobra trwałość pozwala na wydajną, niezakłóconą pracę przy dostawach, załadunkach i rozładunkach przez długi czas. Warto oczywiście regularnie sprawdzać stan przywoływaczy.

Systemy przywoławcze bezprzewodowe a kradzież, podszywanie się, manipulacje

Jako małe i lekkie urządzenia przywoływacze narażone są na kradzieże i nielegalne wykorzystania: oszustwa, wyłudzenia. Właśnie dlatego podczas korzystania z nich w miejscach, w których znajdują się postronne osoby, warto stosować zabezpieczenia takie jak noszenie systemu przywoływania kelnerów przy pasku/zapasce, wręczanie klientom systemu przywoływania klienta z zastrzeżeniem, że jeśli pager zostanie zgubiony, klient będzie musiał zapłacić karę. To bardzo ważne, by dbać o kompletność systemu przywoławczego, ponieważ skradzione przywoływacze mogą posłużyć np. do podszycia się pod klienta i wyłudzenia produktu bądź usługi: od drobnej rzeczy takiej jak posiłek gotowy do odbioru aż po kosztowne rzeczy takie jak ciężarówka załadowana towarem.

Podpowiedź: Warto zintegrować systemy przywoławcze bezprzewodowe w firmie z: systemem autoryzacji użytkowników, programem do monitorowania aktywności przywoływaczy.

Przywoływacze do ochrony życia i zdrowia

Omówiony w pierwszym punkcie system przywoławczy szpitalny chroni życie i zdrowie ludzi w sposób pośredni – pozwala ograniczyć bliski kontakt międzyludzki w dobie pandemii koronawirusa. Tymczasem niektóre systemy przywoławcze bezprzewodowe są stosowane do zabezpieczania życia i zdrowia pracowników danej firmy w sposób bezpośredni. Przykładowo rozdawane są pracownikom zakładów o podwyższonym ryzyku pożaru, wybuchu, uwolnienia trujących substancji chemicznych lub biologicznych. Tego typu przywoływacze awaryjne zaczynają wydawać dźwięki, świecić i wibrować, kiedy konieczna jest ewakuacja.

Funkcjonowanie firmy a sprawny system przywoławczy

System przywoławczy najczęściej kupowany jest w celu poprawy wydajności i komfortu pracy, a co za tym idzie zwiększenia zarobków firmy. Tymczasem niesprawny system przywoławczy może zaważyć na jakości usług i bezpieczeństwie finansowym przedsiębiorstwa. To ważne, by na bieżąco reagować na ewentualne awarie sprzętu, nawet jeśli wydają się tak drobne jak opóźnianie transmisji, przepalenie się diod, osłabienie wibracji. Pamiętaj, że sprawne systemy przywoławcze bezprzewodowe są elementem bezpieczeństwa dobrego wizerunku Twojej firmy.

Podpowiedź: Regularnie rób przeglądy techniczne przywoływaczy, konserwuj je i twórz kopie zapasowe danych, które transmitujesz.

Systemy przywoławcze bezprzewodowe a podatność na awarie prądu

System przywoławczy może w całości lub częściowo korzystać z prądu płynącego z sieci. Nawet nowoczesne systemy przywoławcze bezprzewodowe mogą mieć elementy konieczne do podłączania do prądu. Jeżeli właśnie takie przywoływacze ma Twoja firma, pamiętaj o posiadaniu zasilania awaryjnego – np. generatora – by zapobiec ewentualnym przerwom w funkcjonowaniu systemu przywoławczego, które mogłyby zwolnić lub zdestabilizować pracę Twoich podwładnych.