11:31

Urządzenia przywoływania kelnera

Systemy przywoławcze w restauracji

Systemy przywoławcze w restauracji
Restauracja – lokal gastronomiczny z obsługą kelnerską, w którym konsumpcja odbywa się przy stolikach.
W restauracji dania przygotowywane są na indywidualne zamówienie klienta w kuchni i podawane bezpośrednio do stolików.
Co zrobić, aby usprawnić pracę kelnera, oszczędzić zbędnego biegania pomiędzy salą a kuchnią, a zarazem zwiększyć przepustowość restauracji ?

Na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia w sprzedaży urządzeń przywołujących możemy wyodrębnić trzy główne kierunki wykorzystania naszych urządzeń w restauracji.
1. Wezwanie kelnera przez kucharza.
Gdy potrawa zamawiana przez gościa jest już gotowa, kucharz, naciska konkrety przycisk w przycisku kuchennym i przywołuje po jej odbiór konkretnego kelnera. Kelner odbiera potrawę i zanosi bezpośrednio do stolika.
2. Wezwanie kelnera przez klienta.
Kelner, przynosząc kartę dań do stolika, przynosi również przycisk wzywający. Klient, gdy dokona już wyboru dań do zamówienia, wzywa kelnera. Później kelner może zostać jeszcze wezwany do złożenia dodatkowego zamówienia lub do przyniesienia rachunku.
3. Zaproszenie klienta.
W popularnych restauracja zdarza się, że jest więcej klientów niż stolików w obiekcie. Klient zgłasza, iluosobowy stolik potrzebuje i od obsługi otrzymuje pager. Gdy stolik zostanie przygotowany, obsługa wzywa pagerem kolejnego klienta do odpowiedniego stolika.
Przed restauracją nie stoi kolejka zniecierpliwionych klientów odstraszająca nowych.

Kuchnia wzywa kelnera

W kuchni kucharz również będzie mógł wezwać kelnera.

Czy to nie jest wspaniałe ?

Ale to nie wszystko.

Gość wzywa kelnera

W restauracji jako klient bardzo często długo czekamy na kelnera aby złożyć zamówienie.
Równie długo czekamy na tego kelnera aby zapłacić za posiłek.

Czy tak musi być ?

Wyobraźmy sobie że na stoliku leży przycisk.

Gdy go naciśniemy w ciągu kilku sekund pojawia się u nas kelner.

Skąd kelner będzie wiedział, że ma do nas podejść ?

Bo na ręku będzie miał założony specjalny zegarek.
Zegarek ten pokaże kelnerowi numer stolika do którego ma podejść.

Jeśli chcesz uzyskać więcej bezpłatnych informacji, naciśnij poniższy klawisz.

Pobierz katalog