10:09

Domy Opieki

Domy Opieki zdrowotnej bardzo często wyposażają swoich pensjonariuszy w systemy przywołania personelu.

W pokoju zostaje zamontowany specjalny przycisk, którym w razie potrzeby można wezwać opiekę. Chorzy z ograniczoną zdolnością ruchową mogą zostać wyposażeni w personalny przycisk na rękę, którym jeśli to konieczne wzywają pielęgniarkę do chorego.