Jeśli prowadzisz szpital, dom dziennego pobytu czy też placówkę opieki długoterminowej, wiesz, jak ważna jest komunikacja między pacjentami/pensjonariuszami a personelem medycznym, a także kwestia efektywnej reakcji na potrzeby osób pozostających pod opieką danej placówki. Inwestując w nowoczesny system przywoływania pielęgniarki, nie tylko podnosisz standard opieki, ale i ułatwiasz pracę personelu medycznego, jednocześnie przyczyniając się do większego komfortu i bezpieczeństwa pacjentów. Jak wybrać właściwy system przywoływania i dlatego warto? Tego dowiesz się z naszego artykułu.

Choć stosowane współcześnie systemy przywoływania pielęgniarek mają do spełnienia dokładnie tę samą funkcję, co ich niezautomatyzowane odpowiedniki stworzone przez angielską pielęgniarkę Florence Nightingale w latach pięćdziesiątych XIX wieku, czynią to w sposób bardziej wyrafinowany. Umieszczane przy łóżkach ręczne dzwonki nie gwarantowały 100% skuteczności w wezwaniu pomocy, a w naprawdę dużych placówkach często nie zdawały egzaminu. Nowoczesne systemy przywoływania pielęgniarek są odpowiedzią na rosnącą liczbę pacjentów i wymagania wobec personelu medycznego. Zostały zaprojektowane, by wezwać pomoc tak szybko, jak to możliwie, aby zarówno personel, jak i osoba potrzebująca pomocy nie przegrały walki z czasem. Nie tylko zapewniają bezpieczeństwo osobom wymagającym opieki, ale i umożliwiają bardziej sprawną realizację codziennych potrzeb, takich jak kąpiel czy toaleta.  Wyposażone w określone funkcje przywoływacze wpisują się w potrzeby osób z różnymi dysfunkcjami, w tym niewidomych i głuchoniemych, a także o ograniczonej zdolności ruchowej.

Optymalizacja zarządzania opieką zdrowotną

Dostępne na rynku przywoływacze działają zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo, a ponadto są proste w montażu. Mogą być w pełni zintegrowane z urządzeniami mobilnymi lub systemami informatycznymi danej placówki. Personel medyczny może otrzymywać powiadomienia bezpośrednio na smartfony, tablety lub pagery, co pozwala na szybsze reagowanie na wezwania pacjentów. Jest to szczególnie ważne w dużych placówkach, gdzie czas dotarcia do pacjenta może być krytyczny.  Inną istotną cechą systemu przywoływania jest możliwość personalizacji. Dzięki konfigurowalnym ustawieniom personel może dostosować sposób otrzymywania powiadomień do indywidualnych preferencji oraz priorytetów oddziału. To pozwala na lepsze zarządzanie obciążeniem pracy i efektywniejsze wykorzystanie czasu personelu. Zintegrowane z systemem informatycznym przywoływacze umożliwiają również automatyczne logowanie wezwań i ich przyczyn, co przyczynia się do lepszego monitorowania jakości opieki oraz identyfikacji obszarów wymagających poprawy.

Korzyści płynące z zakupu systemu przywoływania pielęgniarki

Systemy przywoławcze w Twojej placówce to sposób na bezpieczeństwo i satysfakcję pacjentów/podopiecznych. Przywoływacze zmieniają sposób wykonywania opieki zdrowotnej, podnosząc jakość i skuteczność usług, zmniejszając obciążenie personelu oraz redukując koszty. Są kompatybilne z każdą instytucją opieki zdrowotnej i mogą być zainstalowane w istniejącym lub nowym budynku niezależnie od funkcjonujących wewnątrz systemów.

Bezpieczeństwo pacjenta

Przywoływacze to sposób na eliminowanie skutków potencjalnych zagrożeń. Personel medyczny działa według ustalonego wcześniej harmonogramu, realizując obchód oddziału czy też poszczególnych sal o określonych porach. Gdyby pacjent upadł czy też jego stan pogorszył się w czasie, gdy obchód nie jest realizowany, odkrycie tego zdarzenia mogłoby zająć wiele czasu, doprowadzając do niebezpiecznej dla pacjenta sytuacji. Dzięki systemom przywoławczym pacjenci mogą uzyskać potrzebną opiekę zawsze, gdy jej potrzebują.

Zadowolenie pacjenta

Systemy przywoływania pielęgniarek znacząco wpływają na pozytywny odbiór placówki, eliminując takie problemy, jak czas oczekiwania na pomoc czy też słaba komunikacja. Choć systemy przywoławcze nie zapewniają całkowitego zadowolenia pacjentów, z pewnością pomagają w poprawie wyników w tym obszarze. Z kolei wyniki zadowolenia pacjentów mają wpływ na ogólną sytuację finansową Twojej placówki.

Lepsza komunikacja

Wiele nowoczesnych systemów przywoławczych umożliwia pacjentowi przekazanie personelowi medycznemu określonej potrzeby, oferując takie opcje jak nagły wypadek, łazienka czy pytanie. Przywoływacze pozwalają również na dwukierunkową komunikację pomiędzy personelem medycznym a pacjentem, gdy pielęgniarka jest w drodze. Systemy przywoławcze mogą także przypominać pielęgniarkom o zaplanowanych wizytach, godzinach podawania leków i innych ważnych zadaniach, usprawniając przebieg pracy. Na dodatek wiele systemów przywoławczych umożliwia ustawienie własnych dźwięków dla każdego rodzaju wezwania.

Konfiguracja do potrzeb obiektu

System przywoławczy można dopasować do potrzeb placówki, dzięki możliwości zintegrowania go z innymi systemami w budynku – np. kontrolą dostępu lub systemem bezpieczeństwa.  Chcąc zrezygnować z okablowania podczas instalacji, można zdecydować się na całkowicie bezprzewodowy system przywoływania pielęgniarki.

Na co zwrócić uwagę, wybierając system przywoławczy do placówki medycznej lub opiekuńczej?

Przywoływacz powinien być niezawodny i intuicyjny w obsłudze, aby zarówno personel medyczny, jak i pacjenci mogli z niego korzystać bez problemów. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę na jego skalowalność. System powinien umożliwiać łatwe rozszerzenie o dodatkowe moduły lub punkty wywoławcze, co jest istotne w przypadku rozbudowy placówki lub zwiększenia liczby pacjentów. Ważna jest także kompatybilność z innymi urządzeniami używanymi w szpitalu czy też placówce opiekuńczej, tak aby wszystkie systemy mogły efektywnie współpracować. Kolejnym aspektem jest ergonomia i dostosowanie do potrzeb użytkowników. Przyciski przywoływania powinny być łatwo dostępne dla pacjentów z różnymi dysfunkcjami. Dla personelu ważną kwestią jest możliwość szybkiego resetowania sygnału wywoławczego oraz otrzymywania powiadomień w różnych formach – np. poprzez sygnalizatory świetlne czy odbiorniki przenośne. Warto również podkreślić znaczenie wsparcia technicznego oferowanego przez producenta systemu. Szybka i profesjonalna pomoc techniczna może okazać się nieoceniona w przypadku wystąpienia problemów lub konieczności przeprowadzenia serwisu urządzeń.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą pagerów i zegarków przywołujących oraz dotykowych przycisków przywołujących, a także kontaktu: 22 506 5555, bh@wandex.pl.