Jeśli Twoja praca wymaga wysokiego stopnia koordynacji logistyki, a zarządzany przez Ciebie personel jest w ciągłym ruchu, potrzebujesz systemu przywoławczego. To niezawodny sposób na komunikację, która pozwala oszczędzić czas, a także poprawę wydajności zespołu. Przywoływacze eliminują przestoje w halach produkcyjnych i magazynach, minimalizując czas reakcji w sytuacjach awaryjnych. Pozwalają na szybkie zlokalizowanie pracownika, a ponadto przypominają o zaplanowanych spotkaniach i obowiązkach.

Po lekturze naszego artykułu nie będziesz mieć wątpliwości, że system przywoławczy to nieocenione narzędzie, które ma zdolność przenoszenia działań firmy na zupełnie inny, dużo wyższy, poziom. Zanim jednak dowiesz się, do czego wykorzystać przywoływacze w magazynie, hali produkcyjnej czy też centrach dystrybucji, warto przyjrzeć się sposobom wdrożenia systemu w ww. miejscach. Możesz zdecydować się bowiem na system przewodowy lub bezprzewodowy. Jak jest różnica i z czym się wiąże?

System przywoławczy – przewodowy czy bezprzewodowy?

W systemach przewodowych urządzenia przywoławcze połączone są z centralnym systemem za pomocą odpowiedniego okablowania. Jak nietrudno się domyślić ich montaż wymaga pewnych prac instalacyjnych i jest droższy niż rozwiązanie bezprzewodowe. Niewątpliwymi zaletami tego rozwiązania jest brak konieczności pamiętania o ładowaniu urządzenia, zasięg działania, a także możliwość zintegrowania przywoływaczy z innymi systemami w miejscu w pracy, np. systemem telefonicznym czy alarmem przeciwpożarowym, tworząc spójne i kompleksowe rozwiązanie do zarządzania miejscem pracy. Dla przykładu, jeśli w magazynie czy też hali produkcyjnej wybuchnie pożar, uruchamiając alarm pożarowy, system przywoławczy może automatycznie przekazać instrukcje ewakuacyjne do określonych stref. Problemem może być zakłócanie sygnału przez ściany, gdy instalacja nie zostanie przeprowadzona prawidłowo.

Z kolei systemy przywoławcze, które wykorzystują technologię bezprzewodową do komunikacji między stacją/transmiterem a pagerami, przyciskami czy też zegarkami, sprawiają, że rozwiązanie jest bardziej elastyczne i nieporównywalnie łatwiejsze w instalacji.  Nowoczesne urządzenia bezprzewodowe o zasięgu do kilkuset metrów na otwartej przestrzeni, mogące pracować z dodatkowymi zasilaczami, znakomicie sprawdzają się zarówno na dużych powierzchniach, jak i wtedy, gdy mamy różnice poziomów (kilkupiętrowy obiekt). Ogromną zaletą bezprzewodowego systemu przywoławczego jest mobilność, czyli swobodne umieszczanie przycisków w dowolnych miejscach, a także możliwość powiększania zestawu w miarę rozwoju firmy i jej bieżących potrzeb. W praktyce oznacza to, że możesz zacząć od zakupu zestawu składającego się z zaledwie kilku pagerów i transmitera, a skończyć na zestawie składającym się z kilkuset sztuk nadajników.

Jak wykorzystać przywoływacze w magazynie i hali produkcyjnej?

Lepsze zarządzanie załadunkiem i rozładunkiem

Systemy przywoławcze w magazynach pozwalają na automatyzację procesu komunikacji między pracownikami a kierowcami dostawczymi. W momencie, gdy rampa załadunkowa zostaje zwolniona, system natychmiast powiadamia odpowiedniego kierowcę, który może podjechać do wyznaczonego miejsca bez zbędnej zwłoki. To eliminuje konieczność ręcznego wyszukiwania i informowania kierowców, co przekłada się na płynniejszy przepływ towarów i mniejsze zagrożenie tworzenia się zatorów. Innymi słowy, system przywoławczy pozwala na dynamiczne reagowanie na zmieniające się warunki pracy w magazynie.

Łatwe wzywanie wózków widłowych

Jeśli prowadzisz naprawdę duży magazyn lub też masz halę produkcyjną, w której materiały do pracy dostarczane są za pomocą wózków widłowych, możesz użyć przywoływaczy do wezwania wózków do danej lokalizacji, poprawiając w ten sposób wydajność i zwiększając prędkość roboczą maszyn produkcyjnych. System można wykorzystać również do wezwania odpowiedniego pracownika do punktu załadunku czy też maszyny. Rozwiązanie znakomicie sprawdza się, gdy system przechowywania materiałów odbywa się na zewnątrz lub gdy mamy do czynienia z projektami o zmiennych danych i pojawia się konieczność wezwania pracownika i wózka widłowego w celu przeniesienia zapełnionej produktem palety. W takiej sytuacji wystarczy, że operator maszyny użyje przycisku przywołania przypisanego do danego urządzenia. Kierowca wózka otrzyma na swoim pagerze informację, która maszyna go wzywa.

Informowanie klienta o możliwości odebrania towaru

Przywoływacze mogą być wykorzystywane do informowania klienta o możliwości odebrania przygotowanego towaru. Gdy zamówienie jest skompletowane i gotowe do wydania, klient otrzymuje informację na pager lub inny sprzęt odbiorczy, w zależności od tego, z jakiego systemu przywoływania korzysta firma. Informacja może również zostać wyświetlona na monitorze umieszczonym blisko miejsca wydawania towaru. Dzięki takiemu rozwiązaniu klienci mogą zaplanować swoje działania logistyczne z większą precyzją, co wpływa na ich satysfakcję oraz postrzeganie firmy.

Lepsza organizacja pracy i mniej stresu

Wprowadzenie do magazynu czy też hali produkcyjnej systemów przywoławczych to również korzyść dla samych pracowników. Mogą oni skupić się na najważniejszych zadaniach bez konieczności ciągłego sprawdzania stanu ramp czy kolejności załadunków. To przekłada się nie tylko na lepszą organizację pracy, ale i zmniejszenie poziomu stresu związanego z pilnowaniem wielu procesów jednocześnie. Co istotne, systemy przywoławcze można w łatwy sposób dostosować do rzeczywistych potrzeb występujących w magazynie czy hali produkcyjnej, dzięki możliwości konfigurowania na różne sposoby.