Jakie zastosowanie ma przywoływacz w gastronomii?

Przywoływacz gastronomiczny, system przywoławczy dla gastronomii, (inaczej – urządzenia przywołujące w gastronomii, pagery gastronomiczne), są powszechnie stosowane nie tylko w dużych restauracjach z obsługą kelnerską, ale także w małych restauracjach, pubach, bistrach i kawiarniach.

Nie ważne, czy Twój obiekt jest duży czy mały, czy klienci sami odbierają przygotowane posiłki, czy obsługują ich kelnerzy. Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie praktycznie we wszystkich typach lokali. Modułowa budowa systemów przywoływania, jego elastyczność, umożliwia połączenie wielu elementów w jeden spójny system. Jest to bez wątpienia jego kluczowa zaleta.

Najważniejsze korzyści wynikające z używania przywoływaczy:

Obsługa Kelnerska

Urządzenia przywołujące w gastronomii
  • po pierwsze, usprawnienie pracy kelnera
  • po drugie, efektywniejsza komunikacja miedzy kelnerem, a klientem
  • dodatkowo, sprawniejszy przepływ informacji miedzy kelnerem, a kuchnią

Samoobsługa

  • przede wszystkim, eliminacja problemów komunikacyjnych
  • dyskretne i bezpośrednie powiadomienie klienta
  • systematyzacja zarządzania kolejką
  • zwiększenie ilości obsługiwanych klientów

Restauracja, to bez wątpienia wymagający biznes. Bardzo istotnym jej elementem są świetnie wyszkoleni pracownicy i właściwa koordynacja ich pracy. Elastyczność i różnorodność, możliwość łączenia poszczególnych elementów według indywidualnych potrzeb, te cechy składają się na narzędzie wspomagające skuteczną komunikację – nasze przywoływacze gastronomiczne.


Poniższe schematy obrazują jak działają urządzenia przywołujące w gastronomii:


na monitorze wyświetla się numer stolika, który wzywa kelnera

Kelner ma na ręku zegarek, który wibruje
przywoływacz kelnerski

przywołanie kelnera do kuchni po odbiór gotowego zamówienia
systemy przywoławcze

Pagery gastronomiczne

Urządzenia przywołujące w gastronomii, system przywoławczy, pagery gastronomiczne – wszystkich zainteresowanych naszymi przywołaczami zapraszamy do kontaktu z nami. Pagery gastronomiczne świetnie sprawdzają się także w gastronomii mobilnej.

Przywoływacz typu: zegarek, pager gastronomiczny, przycisk czy gotowe zestawy przywołujące znajdziesz w naszym sklepie internetowym.

Od wielu lat dostarczamy firmom i instytucjom kompleksowe rozwiązania wykorzystujące najnowsze trendy. Dynamiczny rozwój rynku ciągle stawia nowe wymagania przed jego uczestnikami. Dlatego dziś nie oferujemy już tylko gotowych produktów. Szczególny nacisk kładziemy na efektywne zaspokajanie potrzeb naszych klientów, nawet tych najbardziej wymagających.

Więcej o zaletach stosowania przywoływaczy klienta.

System przywoływania w gastronomii – czy warto?